Village of Books “Bhilar” – Established – 1st May 2017

Village of Books Bhilar

पुस्तकांचे भिलार गाव – स्थापना – १ मे २०१७ (Village of Books) ‘आम्हा घरी धन, शब्दांचीच रत्ने’, या उक्तीचा पुरेपुर अनुभव आपल्याला येतो, तो महाराष्ट्रातील एका छोट्या पण सुंदर अशा भिलार या गावाला भेट दिल्यावर. निसर्गरम्य अशा स्ट्रॉबेरीच्या गावात आपण प्रवेश करताच आपल्याला उत्सुकता लागलेली असते की,काय असेल ‘पुस्तकाचं गाव’ ही संकल्पना? भिलार (Village of Books) हे गाव महाराष्ट्रातील … Read more


Warning: Module "memcached" is already loaded in Unknown on line 0